آیا تاکنون برایتان پیش آمده که زندگیتان رو مرور کنید ؟


زندگی کوتاه نیست

 

آیا تاکنون به این فکر کرده اید که تا به امروز چقدر عمر کرده اید؟
در یک لحظه زندگی ات را مرور کن!
ابتدا ما به دنیا می اییم و بعد هزاران اتفاقات پی در پی از دوران تولد تا کودکی و چه رویداد ها و چه سرخوشی ها که در آن زمان تجربه کرده ایم و بعد از ان دوران نوجوانی و حوادثی که موجب لذت و شادمانی و یا اندوه و ناراحتی ای که در آن دوران تجربه کرده ایم . سپس دوران جوانی که مسئولیت ها بر روی دوشمان اغاز میشود و دوران بلوغ و شروع مستقلیات و پیدایش تمام اتفاقات بزرگتر و پر مسئولیت تر و ....
در یک لحظه تصور کن و به یاد بیاور ! انقدر ها هم که فکر میکنیم زندگی کوتاه نبوده ! زندگی ما تا همین الان پر از اتفاقات بزرگ و طولانی ای بوده ؛ کافیست کمی از ان را به یاد بیاوریم!
حال به این فکر کنید ایا غیر از این نیست که همین اندازه که تا به الان زندگی کرده ایم و اتفاقات بیشماری را تجربه کرده ایم ، شاید چند برابر و یا حداقل دوبرابر آن را باز میتوانیم تجربه کنیم ؟ پس چرا به خود بگوییم زندگی کوتاه است و چرا نا امید از اهداف والا باشیم.در همین حال نیز ما فرصت بسیار بیشماری برای ادامه دادن داریم.
اگرچه بعضی از ما انسان ها قدر همین لحظات را هم نمیدانیم و گاها خودمان را بی انکه طعم جوانی بچشیم به کام مرگ خود را میفرستیم.
زندگی بی رحم است اما کوتاه نیست.همانند تفنگی است که بی رحم و در عین حال غرق در سکوت است ، اما ان تفنگ در هر حال تا زمانی که ما ان را ما به بازی نگرفته ایم تنها یک وسیله ساده و بی خطر است.زندگی نیز همین گونه است.اکثر اتفاقاتی که در زندگی بر سر ما می اید موجب ان خودمان هستیم.
اری زندگی کوتاه نیست و هم میتواند بی رحم باشد و هم میتواند انقدر زیبا باشد که تصورش را نمیکنیم ؛ اما اتفاقات تلخ و شیرین بسیار زیادی هنوز پیش رویمان است که به زودی برایمان اتفاق می افتند .