آیا روزی میتوان زمان را به عقب برگرداند ؟


برخی از انسان ها بر این باورند که انسان روزی قادر خواهد بود تا از طریق دانشی که در اینده به دست خواهد اورد در زمان سفر کند.
اما حتی اگر چنین چیزی از نظر علم امکان پذیر باشد به دلایلی انسان هیچگاه قادر نخواهد بود که در زمان سفر کند ؛ چرا که زمان قبل از آنکه ما به فکر به دام انداختنش باشیم ما را به دام انداخته است.
مثال ساده ای شاید بیان کند که انسان چرا قادر به این کار نخواهد بود :
فرض بر این باشد که شخصی پس از سال ها علمی را به دست می آورد که می تواند ماشینی بسازد که سفر در زمان را محیا خواهد کرد ؛ با توجه به این که این ماشین را او در زمان حال ساخته است ، شخصی آینده به زمان حال ، یعنی گذشته او سفر می کند و کسی را که سازنده آن ماشین است ، درست قبل از ساختن آن دستگاه به قتل می رساند ؛ در این صورت نه سازنده ای خواهد بود تا آن ماشین را اختراع کند و نه ماشینی که آن شخص با آن سفر کرده باشد تا آن سازنده را به قتل برساند .
اگر تا ابد همین چرخه وجود داشته باشد و شخصی وجود داشته باشد تا این ماشین را اختراع کند ، همواره کسی نیز در آینده وجود خواهد داشت که لازم بداند باید ریشه کار را از ابتدا از بین ببرد و در نهایت هیچ کدام از این اتفاقات هیچ گاه رخ نداده است و نخواهد داد .
ممکن است به این فکر بروید که این امکان وجود خواهد داشت که در قبال کسی که خواهان از بین بردن ریشه سازنده است ، کسی نیز وجود خواهد داشت که خواهان جلوگیری از این اتفاق خواهد بود .
بگذارید سوالی از خود بپرسیم که پاسخ سوال پیشمان را خواهد داد ؛ شخصی در خیابان در حال گذر است و یک خودرو به سرعت به آن برخورد میکند و آن شخص کشته می شود ؛ حال برادر او تصمیم میگیرد که از طریق سفر در زمان برادرش را نجات بدهد ؛ سوالی که در اینجا وجود دارد این است که حادثه اول اتفاق افتاده است و یا برادر آن قربانی در ابتدا فکر نجات برادرش را کرده است ؟
مسلما پاسخی که می دهید این است که حادثه اول اتفاق افتاده است ؛ حال سوالی که برای موضوع اولمان وجود دارد این است که حادثه به قتل رسیدن سازنده ماشین زمان زود تر وجود داشته است و یا کسی که می خواهد جلوی آن اتفاق را بگیرد ؟
درست است ، تا زمانی که کسی در آینده به گذشته سفر نکند و سازنده را به قتل نرساند کسی نیز این فکر برایش به وجود نمی آید که باید جلوی آن شخص را بگیرد . در نتیجه هیچگاه هیچ کدام از اتفاقات رخ نخواهد داد .