تاریخ ساخت:2016

نویسنده: بهمن انصاری

تعداد صفحات:97

ژانر:تاریخی-نثر ادبی


در باره این رمان:

کتاب زرتشت و زرتشتیان پژوهشی منحصر به فرد و نو از بهمن انصاری در باب تاریخ اجتماعی، سیاسی، تاریخ فرهنگی و اوضاع اقتصادی زرتشتیان؛ در کنار مسائل مهم دیگری همچون پراکندگی جغرافیایی جمعیت زرتشتی و بررسی اندیشمندان و شخصیت‌های مهم زرتشتی پس از اسلام از دوره هخامنشیان تا عصر حاضر می‌باشد.

فصل‌های کتاب زرتشت و زرتشتیان به شرح زیر است:

دین‌زرتشتی؛ پیش از اسلام:
 – زرتشت
 – ایران باستان و دین زرتشتی
 – اوستا

زرتشتیان؛ پس از اسلام:
– تاریخ سیاسی (قرن یک تا شش هجری)
 – تاریخ سیاسی (قرن هفت تا چهارده هجری)
 – پراکندگی جغرافیایی
 – تاریخ فرهنگی

 
دانلود این رمان به صورت pdf