تاریخ ساخت:--

نویسنده:آزاده دریکوندی

تعداد صفحات:94

ژانر:ترسناک-تخیلی

وضعیت:جلد اول


خلاصه ای از رمان:


مشاور من درست می گوید! مرگ لازمه ی ورود به دنیای مردگان نیست. گاهی
انسان ها آنقدر در آرزوهای دست نیافتنی ؼرق می شوند که زندگی خود را به باد می
دهند آنوقت است که دیگر هیچ فرقی با یک مرده ندارند.
یک روز دوستم از من پرسید چرا در طبقه ی زیرین همواره خورشید در حال ؼروب
کردن است؟ من به او گفتم روزی خودت خواهی فهمید! اما شاید او هیچگاه دلیلش را
نفهمید که ما در تاریکی گمراهی فرو رفته ایم. گمراهی از اینکه هیچگاه راه درست را
نفهمیدیم و درست زندگی نکردیم… ما همواره شاد زیستن را فدای آرزوهای دست
نیافتنی می کنیم.
راستی…!
روزی فرا خواهد رسید که همگی شما به طبقه ی زیرین سفر می کنید. آنجا یکدیگر را
ملاقات خواهیم کرد!